Leasen

Informatie bij leasen

Leasen is in Nederland vooral bekend in de vorm van leaseauto’s. Maar leasen is toch wat uitgebreider als de meeste mensen denken. In ieder geval bestaat er altijd een overeenkomst tussen de kredietverstrekker, de lessor, en de kredietnemer, de lessee. Daarbij gaat het om bedrijfsmiddelen of duurzame goederen die de kredietverstrekker koopt om vervolgens onder de brengen bij zijn kredietnemers.

Hoe werkt leasen

Bij leasen koopt een kredietnemer producten voor zijn bedrijf of duurzame goederen die hij ter beschikking stelt aan zijn werknemers. De leaseovereenkomst bevat een vaste termijn en ook een vaste vergoeding die de lessee dient te betalen. De lessor blijft te allen tijde juridisch eigenaar van het geleasede product. Wel is er vaak een optie tot koop opgenomen in het leasecontract. Daarmee kan de kredietnemer aan het einde van de vastgestelde termijn het product kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Ook kan er een huurcontract zijn afgesloten. Dan bestaat de optie tot koop niet en krijgt de lessor zijn product aan het einde van de looptijd weer terug van de lessee.

Verschillende soorten leasen

Er zijn 3 verschillende soorten manieren van leasen. Operational lease, dit is een leningsvorm die nogal op huren lijkt. Financial lease, een vorm van leasen die sterk op huurkoop lijkt. De lessee heeft bij deze vorm de mogelijkheid om het product te kopen. En de derde is sale and lease back. Hierbij is de lessee eigenaar van een product wat hij verkoopt aan de lessor. Vervolgens gaat de kredietnemer het product weer gebruiken.

Voordelen leasen

Voor bedrijven is leasen een voordelige oplossingen op het gebied van lenen. Ze hebben namelijk een groot belastingvoordeel wanneer ze overgaan tot leasen. Daarnaast hebben ze ook geen last meer van onaangename verrassingen en bijkomende kosten.

Nadelen leasen

Leasen is niet geschikt voor particulieren. Voor hen geldt het belastingvoordeel niet en is leasen een duurdere vorm van lenen dan bijvoorbeeld de persoonlijke lening of het doorlopend krediet. De investering is te groot om het rendabel te krijgen.

Share