Shortlease beter dan huren?

Shortlease beter dan huren?

Indien je bij een bedrijf werkt dat (een aantal van) haar medewerkers de mogelijkheid biedt om een auto te leasen heb je je vast wel eens afgevraagd hoe dit precies werkt. In feite kun je het leasen van een auto vergelijken met het huren van een auto maar wat zijn nu precies de verschillen? En wat is shortlease dan?

Veel bedrijven proberen de laatste jaren werknemers een aantrekkelijk aanbod te doen door bijvoorbeeld ook een leaseauto deel uit te laten maken van het arbeidsvoorwaarden pakket. In de huidige financiële crisis zijn er echter steeds meer bedrijven die grote reorganisaties aankondigen om zo te proberen nog een winst te behalen. Het nadeel van normale leasecontracten is hierbij dat deze vaak een looptijd van enkele jaren hebben. Indien een bedrijf dan een werknemer ontslaat die een leasecontract heeft lopen dan zit het bedrijf in principe vast aan dat contract. Het maandelijkse leasebedrag is immers onder andere bepaald op basis van de verwachte looptijd.

Om te ontkomen aan het zojuist genoemde nadeel van leasecontracten zou men kunnen denken aan het huren van een auto. Het voordeel is natuurlijk dat huren ontzettend flexibel is. Indien men een auto wil huren dan kan men dit direct doen en bovendien zit men meestal niet vast een aan bepaalde looptijd. Mocht er dus een werknemer ontslagen worden die een huurauto via het bedrijf bezit dan kan deze huurauto direct worden opgezegd. Het nadeel hiervan is echter dat het huren van een auto vele malen duurder is dan het leasen van een auto.

Informatie ShortleaseShortlease kan hier de uitkomst bieden. Shortlease is immers een gulden middenweg tussen huren en leasen. Shortlease is goedkoper dan huren omdat het wat dat betreft meer op een normaal leasecontract lijkt dan een gewoon huurcontract. Daarnaast zijn bij shortlease veel kortere looptijden mogelijk dan bij een normaal leasecontract voor je auto. Uiteraard zorgt deze kortere looptijd er wel voor dat de maandelijkse lasten iets hoger liggen maar daarbij komt het voordeel dat shortlease een stuk flexibeler is. Mocht je als bedrijf onverhoopt een medewerker ontslaan die gebruik maakt van short lease dan zit je minder lang vast aan dat contract in vergelijking met normale lease contracten.

Meer informatie over leasen.

Share