Wat is DEI RVO?

Wat is DEI RVO?

DEI van RVO staat voor Demonstratie Energie- en
Klimaatinnovatie. RVO is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De DEI RVO,
ook veelal bekend onder de naam DEI+, is een subsidie die als doel heeft om
innovatie op het gebied van energie en klimaat te stimuleren onder ondernemers.

Hierbij kun je denken aan verschillende maatregelen met diverse uitkomsten,
bijvoorbeeld innovaties die als doel hebben om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar
ook ondernemers die bij willen dragen aan een circulaire economie, kunnen
gebruikmaken van een DEI RVO subsidie. Lees snel verder om meer te ontdekken
over de DEI RVO en welke soorten subsidies er op dit gebied zijn.

Welke soorten DEI RVO zijn er?

In totaal zijn er vier innovaties waar je subsidie voor kunt
aanvragen:

  • DEI+: Energie- en Klimaatinnovaties
  • DEI+: Waterstof en Groene Chemie (GroenvermogenNL)
  • DEI+: Aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en
    utiliteitsgebouwen
  • DEI+: Circulaire Economie

DEI+: Energie- en Klimaatinnovaties is een subsidieoptie die
ingezet kan worden voor diverse maatregelen die als doel hebben om de uitstoot
van CO2 te minimaliseren. Deze subsidie is toepasbaar in allerlei sectoren,
waaronder de industriële sector, de elektriciteitssector en de gebouwde
omgeving. Voor verschillende innovatieve technieken kun je subsidie aanvragen.
Deze techniek kan vervolgens uitgetest worden door middel van een pilotproject
of een demonstratieproject. Het doel is om de uitstoot van CO2 te verlagen,
bijvoorbeeld door een lager verbruik van energie of door het opslaan van CO2.

DEI+: Waterstof en groene chemie is een subsidie die gericht
is aan ondernemers en eindgebruikers die willen innoveren op het gebied van
waterstof. Dit is een goed alternatief voor door het weer opgewekte bronnen van
energie en elektriciteit. Er kan bijvoorbeeld geïnnoveerd worden op het gebied
van het produceren van waterstof of de opslag hiervan. Er zijn drie soorten
projecten waarvoor je subsidie kunt ontvangen: pilotproject,
demonstratieproject en test- en experimenteerinfrastructuur.

DEI+: Aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en
utiliteitsgebouwen is een DEI RVO subsidie voor ondernemers en eindgebruikers
die innoveren op het gebied van het aardgasloos maken van zowel individuele
woningen als hele gebouwen of zelfs wijken. Verschillende projecten kunnen
ondersteund worden, zolang er maar sprake van is dat één innovatief product of
dienst uitgestippeld wordt. Tot slot is er nog DEI+: Circulaire Economie. Dit
is een subsidie voor projecten waarbij de nadruk ligt op recycling, hergebruik
of biobased grondstoffen, met als bijkomend voordeel dat de uitstoot van CO2 in
ons land omlaag gaat. Het doel is om algeheel duurzamer om te gaan met
grondstoffen.

Waar kun je DEI RVO subsidie aanvragen?

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, zijn er verschillende
DEI RVO subsidies met ieder hun eigen insteek en doel. Al deze innovaties zijn
gericht op energie en klimaat, maar de enige subsidie focust zich meer op
waterstof en de ander bijvoorbeeld op het aardgasloos maken van gebouwen en
wijken. Ben jij een ondernemer of eindgebruiker en heb jij ideeën voor
innovaties op dit vlak? Dan kan het zeker de moeite lonen om gebruik te maken
van één van deze subsidiepotjes. Meer weten of je verdiepen in andere mogelijke subsidies? Kijk dan eens op: <a href="http://www.vindsubsidies.nl”>www.vindsubsidies.nl en stel vooral vragen als je er niet uitkomt!

Share