Lenen in tijden van crisis

Lenen in tijden van crisis

Lenen is een dienst die al jaren aangeboden wordt door geldverstrekkers om te voorzien in een vraag van diverse consumenten. Deze consumenten verlangen bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuwe tv of auto tijdelijk wat meer geld en hebben geen zin of tijd om hiervoor te sparen. Hoe zit het eigenlijk met het aantal leningen dat verstrekt wordt in deze tijden van crisis?

Het is algemeen bekend dat we in Nederland in een grote financiële crisis verkeren. Deze crisis heeft in de praktijk gevolgen voor bijna alle inwoners van Nederland. Van de hoge inkomens tot mensen in de bijstand, bijna iedereen merkt dat hij of zij wat minder geld overhoudt aan het einde van de maand. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld succesvolle ondernemers die door creatief te werk te gaan de crisis voor zichzelf weten te omzeilen. Op deze uitzonderingen na is het dus voor de meesten moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Zelfs mensen die rond de armoedegrens leven worden door de overheid gekort op bijvoorbeeld hun bijstand.

Waarom een lening in tijden van crisis

Omdat mensen door de crisis minder geld overhouden voor het aanschaffen van nieuwe producten kan gedacht worden aan het afsluiten van een lening. Een lening is immers de ultieme manier om tijdelijk over een groter geldbedrag te beschikken in tijden dat het financieel wat minder gaat. Het is echter goed om je te bedenken dat je een lening natuurlijk altijd weer terug moet betalen. Omdat de geldverstrekker geld moet verdienen op het uitgeven van een lening dien je bij het terugbetalen van de lening ook nog een bepaald rentepercentage te betalen. In feite ben je door het afsluiten van de lening per saldo dus duurder uit dan wanneer je bijvoorbeeld spaart zodat je geen geld hoeft te lenen voor het doen van een bepaalde aanschaf.

In deze tijden van crisis is het dus vooral van belang om na te gaan of het daadwerkelijk een belangrijke aankoop betreft of dat je deze aankoop ook prima kunt uitstellen tot een moment waarop je wellicht geen lening nodig hebt om de aanschaf te doen. Daarnaast is een lening in feite bedoeld om bijvoorbeeld een tijdelijke periode van minder inkomen te overbruggen. Voordat je dus een lening afsluit is het van belang om na te gaan of de reden van jouw lening ook van tijdelijke aard is. Verdien je door de crisis tijdelijk minder geld of ben je zelfs je baan kwijt door ontslagen op je werk? In het laatste geval kan een lening je wellicht nog meer problemen opleveren.

Share