WOZ bezwaar indienen

WOZ bezwaar indienen

Je betaalt als huiseigenaar elk jaar belastingen aan de gemeente, het waterschap en de belastingen. Dit zijn bijvoorbeeld het eigenwoningforfait, vennootschapsbelasting, waterschapsbelasting, afvalstoffenheffingen, onroerendgoedbelasting en erfbelasting. De hoogte van deze belastingen hangt af van de hoogte van je WOZ waarde. Mocht je vinden dat de WOZ waarde te hoog is ingeschat, dan kun je een WOZ bezwaar indienen bij de gemeente. Veel mensen kennen deze mogelijkheid niet, of vinden het teveel moeite om een bezwaarprocedure op te starten. Slechts 2% van de Nederlandse huiseigenaren of eigenaren van ander onroerend goed dient een WOZ bezwaar in. Het kan je echter veel geld opleveren zonder dat het veel tijd kost. Zeker als je een gespecialiseerde partij in de arm neemt, kan een WOZ bezwaar al snel lucratief zijn.

WOZ bezwaar bij de gemeente 

Rond maart stuurt de gemeente waar je woont een zogenaamde WOZ waardebeschikking, met daarin vermeld de WOZ waarde. Deze kan elk jaar nogal fluctueren, waardoor je ineens veel meer belastingen kunt gaan betalen. Deze waardebepaling is in veel gevallen een geautomatiseerd (computergestuurd) proces. Bovendien kijkt de gemeente niet naar bijzonderheden aan je woning of omgeving van je woning. Enkele van deze bijzonderheden zijn:

 

  • Aangetroffen asbest in je woning
  • Achterstallig onderhoud en/of een verbouwing
  • Een verslechterde buurt
  • Een nadelig bestemmingsplan
  • Een gedateerde badkamer en keuken

Je zult begrijpen dat deze zaken een lagere WOZ waarde rechtvaardigen. Kijk dus elk jaar weer kritisch naar de waardebeschikking en dien een WOZ bezwaar in, wanneer je de WOZ waarde te hoog vindt.

Hoe dien ik een WOZ bezwaar in?

Je dient een WOZ bezwaar in binnen zes weken nadat je de waardebeschikking hebt ontvangen. Je kunt ervoor kiezen om dit allemaal zelf te doen, beter is het om dit te doen met behulp van een specialist. Hij weet exact welke stappen genomen moeten worden en wat de kans op succes is. Bovendien is de kans op een gehonoreerd bezwaar groter wanneer je je laat bijstaan door een gespecialiseerde partij. Gemiddeld gezien ligt de jaarlijkse besparing zelfs op zo’n 270 euro. Jij levert de waardebeschikking aan, eventueel aangevuld met het taxatierapport. Gezamenlijk bespreken jullie welke argumenten je gaat aandragen voor een lagere WOZ waarde. Daarna kun je rustig achterover leunen en wordt al het werk voor je gedaan. En mocht het bezwaar onverhoopt afgekeurd worden, dan krijg je in vrijwel alle gevallen je geld weer terug.

Hoe weet ik hoeveel ik kan besparen?

Het is niet eenduidig te zeggen hoeveel je op belastingen en andere heffingen kunt besparen. Dit hangt onder andere af van de hoogte van belastingen in jouw gemeente en de waarde van je huis. We kunnen je je desgewenst vooraf helpen met het maken van een inschatting van de mogelijke besparing. Ook kunnen we je vertellen of een bezwaar überhaupt kans van slagen heeft. Op basis hiervan kun je dan zelf de keuze maken om een bezwaar WOZ waarde in te dienen. Ben je het niet eens met de hoogte van je WOZ waarde? Dien dan dus een WOZ bezwaar in!

Share