Kan iedereen geld lenen of zijn er bepaalde voorwaarden waaraan moet worden voldaan?

Kan iedereen geld lenen of zijn er bepaalde voorwaarden waaraan moet worden voldaan?

In dit artikel gaan we in op de vraag of iedereen geld kan lenen of dat er daarvoor aan bepaalde voorwaarden dient te worden voldaan. De belangrijkste vraag bij het lenen van geld is of je aan je betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen.

Algemene voorwaarden

Kredietverstrekkers kunnen allerlei voorwaarden stellen aan het verstrekken van een lening. Er zijn er een aantal die normaliter daarin zijn opgenomen, zoals:

  • Je dient in Nederland te wonen.
  • Je dient een vast dienstverband te hebben of een tijdelijk dienstverband, maar dan geen fase A uitzendkracht te zijn.
  • Je dient tenminste 21 jaar oud te zijn en de lening dient voor je 81e verjaardag te zijn afgelost.
  • Je inkomen dient duurzaam te zijn, en na aftrek van bestaande betalingsverplichtingen dient er genoeg van over te blijven voor de terugbetaling van de lening.
  • Je dient een Nederlandse bankrekening te hebben.
  • Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) wordt nagegaan welke andere schulden je hebt openstaan en hoe je betalingsgedrag in het verleden is geweest. Die check bij het BKR dient geen aanleiding te geven om te twijfelen aan je capaciteit om een lening terug te betalen.
goedkoop geld lenen

Leenbedrag

De omvang van je inkomen is, zoals al gezegd, een belangrijke voorwaarde voor de verkrijging van een lening. Dat bepaalt ook de hoogte van de lening. Als je voldoende inkomen hebt, ligt doorgaans het maximale leenbedrag tussen de € 50000 en € 75000. Er geldt doorgaans een minimum leenbedrag. Vaak is dat € 2500. Als het leenbedrag ten opzichte je inkomen laag is, wordt de kans groter op goedkoop geld lenen.

Geld lenen met een uitkering

Geld lenen als je een pensioenuitkering ontvangt, is mogelijk. Ook met een nabestaanden- of arbeidsongeschikheidsuitkering kan in principe een lening worden verkregen. Datzelfde geldt voor een Wajong-uitkering. Met een ander soort uitkering kan dat moeilijker zijn. Met een werkeloosheids- of bijstandsuitkering is een lening onmogelijk. Met een uitkering kan goedkoop geld lenen wat lastiger worden.

Share